Promostars

GEFFER

 

zdj zdj zdj
zdj zdj zdj
zdj zdj zdj

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana informací o Uživatelích našich webových stránek je pro nás nanejvýš důležitá, proto se snažíme zajistit, že se budete cítit bezpečně, když nám svěříte vaše osobní údaje, při používání našich webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují principy a rozsah našeho zpracovávání vašich osobních údajů, vaše práva a naše povinnosti jako správce údajů.

Používáme nejmodernější technické prostředky a organizační řešení, která zajišťují vysokou úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů a chrání je před neoprávněným přístupem.

Správce dat je:

LPP PRINTABLE Sp. z o.o. se sídlem v Kowale, ul. Magnacka 4, zapsaná do obchodního rejstříku (KRS) Okresním soudem Gdańsk – Północ v Gdaňsku Oddělení VII komerční KRS pod číslem KRS 159446 (dále jen "LPP PRINTABLE"), základní kapitál 49.569.500 PLN (splacený v plné výši), IČO 192791142, DIČ 5832802847

LPP PRINTABLE zpracovává osobní údaje uživatelů služeb, aby se řádně plnily smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu prostřednictvím služby: www.promostars.com ("dále jen Stránky"), což znamená, že data jsou potřebné zejména pro:

 • - registraci na webu
 • - objednání zboží
 • - uzavření smlouvy
 • - vyúčtování
 • - dodání objednaného uživatelem zboží, na uvedenou uživatelem adresu
 • - využívání všech práv vyplývajících z kupní smlouvy a ustanovení o uzavírání smluv na dálku.

 

Pokud jste přihlášení k odběru informací o nových produktech a akcích, LPP PRINTABLE zpracovává vaše údaje pro odeslání vlastních obchodních informací, jako jsou akce nebo výprodeje.

Druh údajů

LPP PRINTABLE zpracovává následující osobní údaje, jejichž správa je nezbytná pro:

 1. přihlášení se na webové stránky:
  - Úplný název společnosti
  - ulice, PSČ, město, země
  - DIČ
  - telefonní číslo
  - e-mailová adresa
  - jméno a příjmení kontaktní osoby

 2. Nakupování na webu:
  a) pokud jste individuální zákazník:
  - jméno a příjmení (plátce)
  - fakturační adresa – ulice, PSČ, město
  - pohlaví (výběr formy oslovování Paní / Pán)
  - dodací adresa
  - způsob dodání – kurýr DPD, osobní odběr
  - způsob platby – hotově, převodem, na dobírku, platba předem
  - telefonní číslo
  - e-mailová adresa

  b) pokud jste firemní zákazník:
  - Úplný název firmy (plátce)
  - fakturační adresa – ulice, PSČ, město
  - DIČ
  - pohlaví (výběr formy oslovování Paní / Pán)
  - dodací adresa
  - způsob dodání – kurýr DPD, osobní odběr
  - způsob platby – hotově, převodem, na dobírku, platba předem
  - telefonní číslo
  - e-mailová adresa
  - jméno a příjmení kontaktní osoby

 3. Údaje sdělované uživatelem volitelně:
  - adresa webových stránek
  - adresa vašeho účtu na Facebooku
  - adresa kanálu Youtube
  - adresa Instagram účtu
  - adresa Twitter účtu
  - č. bankovního účtu
  - pracovní pozice
  - foto kontaktní osoby

 

4. V případě odstoupení od smlouvy nebo potvrzení stížnosti, pokud je refundace provedena přímo na bankovní účet Uživatele, uveďte prosím číslo účtu, abychom Vám mohli vrátit peníze.

Právní základ

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákonem ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, vyjádřeným během registrace na Webových stránkách a ve chvíli potvrzení uzavření transakce.

Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů je zcela dobrovolný, nicméně nesouhlas znemožňuje registraci na Webových stránkách a nakupování prostřednictvím těchto stránek.

Při zpracovávání vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. Kdykoli můžete svůj souhlas odvolat – bez udání důvodu. Žádost se může týkat Vámi určeného účelu zpracování, např. odvolání souhlasu se zasíláním obchodních informací, ale může se také týkat všech účelů zpracování. Odvolání souhlasu se zpracováním pro vše účely bude mít za následek odstranění vašeho uživatelského účtu na Webových stránkách a vaše údaje nebudou námi zpracovány. Odvolání souhlasu neovlivní již provedené dosud činnosti.
 2. Kdykoli můžete požádat, abychom vymazali vaše data – bez udání důvodu. Žádost o vymazání údajů neovlivní dříve provedené činnosti. Vymazání dat znamená, že váš uživatelský účet na Webových stránkách bude smazán a vaše data nebudou námi zpracovávána.
 3. Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů jak v plném rozsahu, tak za jednotlivým, Vámi uvedeným účelem. Námitka neovlivní již provedené činnosti. Vznesení námitky bude mít za následek odstranění vašeho uživatelského účtu na Webových stránkách a vaše údaje nebudou námi zpracovány.
 4. Můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, ať už na omezenou dobu nebo v určeném rozsahu – jednáme podle vašeho rozhodnutí. Tato žádost neovlivní dříve provedené činnosti.
 5. Kdykoliv můžete požádat, abychom upravili nebo korigovali vaše osobní údaje. Toto můžete udělat zasláním e-mailu na adresu dok@promostars.com
 6. Můžete požádat, abychom předali vaše osobní údaje třetí straně. Za tímto účelem nás musíte kontaktovat, uvést název a adresu subjektu, kterému máme předat vaše data a jejich rozsah, tj. které vaše údaje máme předat. Přenos se uskuteční v elektronické podobě po potvrzení vámi tohoto požadavku. Potvrzení žádosti je nutné vzhledem k bezpečnosti vašich dat a zajištění, že žádost pochází od oprávněné osoby.
 7. Kdykoli nás můžete požádat o informace ohledně zpracování vašich osobních údajů.

 

Máme povinnost Vás informovat nejpozději do jednoho měsíce od obdržení každé žádosti o opatřeních, která jsme přijali.

Pokud jste firemní zákazník a hodláte nám svěřit zpracování osobních údajů fyzických osob, je nezbytné podepsat smlouvu o svěření zpracování osobních údajů. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte.

Čas uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme dokud nezrušíte uživatelský účet na Webových stránkách. Smazání účtu lze provést na Vaši žádost, ale také v případě odvolání souhlasu se zpracováním vašich údajů, vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů nebo žádosti o jejich odstranění.

V našich systémech zůstanou pouze archivní informace o transakcích, které jste uzavřeli, jejichž ukládání se týká například vašich nároků, například v rámci záruky nebo v souvislosti s platnými zákony.

Kontakt týkající se osobních údajů

Všechny žádosti týkající se osobních údajů můžete nahlásit vybraným způsobem:

 1. Odeslat e-mail na adresu: dok@promostars.com
 2. Telefonicky: +48 57 144 83 45, -46, -47
 3. Prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na Webových stránkách
 4. Poštou na adresu: Biuro Handlowe Promostars, ul. Magnacka 4E, 80-180 Kowale

 

Svěření zpracování dat

LPP PRINTABLE může svěřit zpracování osobních údajů subjektům, které spolupracují s LPP PRINTABLE v míře nezbytné k dokončení transakce, tj. například pro přípravu Vámi objednaného zbožía, a také doručení zásilky nebo předání obchodní informace z LPP PRINTABLE (poslední platí pouze pro uživatele, kteří souhlasili se zasíláním obchodních informací).

Subjekty pověřené zpracováním osobních údajů pro účely realizace uzavřených kupních smluv nebo dodacích smluv:
- Kurýr DPD
- Zjednoczenie.com Sp. z o.o.
- Subjekty vykonávající služby vyšívání / tisku

Osobní údaje uživatelů, kromě cílů stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebudou zveřejněny třetím stranám v žádném případě, zejména nebudou předány jiným subjektům pro zasílání marketingových materiálů třetích stran.

Osobní údaje uživatelů Webových stránek nejsou předávány mimo území Evropské unie.

Obchodní informace – Newsletter

Máte možnost se přihlásit k odběru našeho newsletteru uvedením e-mailové adresy a vyjádřením souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů pro zasílání obchodních a marketingových informací. Prostřednictvím newsletteru Vás informujeme o našich nejnovějších nabídkách (např. novinkách, akcích nebo výprodejích). Můžete se kdykoli odhlásit z odběru newsletteru kliknutím na odkaz uvedený v newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu:dok@promostars.com

Pokud jste odběratelem newsletteru, můžeme svěřit zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání našich obchodních informací následujícím subjektům:
- Zjednoczenie.com Sp. z o.o.

Cookies

Webové stránky používají soubory „cookies". Cookies jsou malé soubory, které umožňují zařízení používanému k prohlížení Internetu (např. počítač, smartfon, etc.) zapamatovat si specifické informace o používaném zařízení. Informace zapsané v souborech cookies jsou používány mj. pro reklamní a statistické účely, a také pro přizpůsobení našich webových stránek k Vašim individuálním potřebám. Nastavení cookies můžete změnit ve svém prohlížeči. Pokud tato nastavení zůstanou nezměněna, soubory cookies budou zaneseny do datové paměti zařízení. Změna nastavení souborů cookies může omezit funkčnost Webových stránek.

Zásuvný modul Facebooku

Naše webové stránky obsahují zásuvný modul k sociální sítí Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Zásuvný modul Facebooku je na našich stránkách označen logem Facebook. Tento zásuvný modul Vás přímo spojí s našim profilem na serveru Facebooku. Facebook pak může získat informace, že jste navštívili naše stránky ze své IP adresy. Pokud navštěvujete naše stránky, když jste přihlášení na svůj účet na Facebooku, Facebook zaznamená informaci o návštěvě. I když nejste přihlášení, Facebook je schopen získat informace o IP adrese.

Rádi bychom zdůraznili, že Facebook nám nepředává informace o uložených datech a způsobu jejich využití. Účel a rozsah dat ukládaných Facebookem nejsou nám známé. Za účelem získání dodatečných informací o ochraně dat na Facebooku doporučujeme kontaktovat přímo Facebook nebo seznámit se s jejich ochranou osobních údajů na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook získat informace o vašich návštěvách na našich stránkách, radíme se předtím odhlásit z Vašeho účtu na Facebooku.

Prohlášení o ochraně osobních údajů v Google Analytics

Naše stránky používají služby analýzy webu Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používají soubory cookies, které umožňují analýzu způsobu používání webových stránek. Informace ukládané soubory cookies jsou předávány serverům Google, které se nacházejí v USA a jsou archivovány.

Pokud funkce anonimizace IP adresy je zapnutá během prohlížení našich webových stránek, IP adresa uživatele je krácená Googlem. Vztahuje se to především na členské státy Evropské unie a další země uvedené v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odesílána k serveru Google v USA a tam zkracovaná. Tímto způsobem bude funkce anonimizace IP adresy aktivní na našich webových stránkách. Na žádost provozovatele internetové stránky, používá Google uložené informace pro analýzu využití webových stránek, přípravu reportů o využití webových stránek a další služby spojené s používáním internetu. IP adresa předaná prohlížečem uživatele v rámci programu Google Analytics není uschovávaná spolu s jinými údaji Google. Uživatel může blokovat zápis souborů cookie v prohlížeči. Avšak v takovém případě plné využití všech funkcí prohlížeče nebude možné. Navíc, může uživatel zablokovat ukládání dat uložených cookies týkajících se použití webových stránek (včetně IP adresy) a jejich odesílání Googlu, a také předávání těchto údajů Googlem, stáhnutím a instalací zásuvného modulu dostupného na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Organic 100 content standard Oeko Solidni w biznesie

2013 All rights reserved

Realizacja: Zjednoczenie.com