zdj zdj zdj
zdj zdj zdj
zdj zdj zdj

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Ochrana informácií o Používateľoch našich Služieb je našou najvyššou prioritou, a preto sme vynaložili všetko úsilie, aby ste sa cítili v bezpečí, zverujúc nám Vaše osobné údaje pri používaní našich webových stránok. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a povinnosti ako správcu údajov.

Používame najmodernejšie technické prostriedky a organizačné riešenia, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a chránia ich pred neoprávneným prístupom.

Správca údajov je:

LPP PRINTABLE Sp. z o.o. so sídlom v Kowale, ul. Magnacka 4, zapísaný do Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Gdansku - Północ v Gdansku, VII oddelenie Národného súdneho registra pod KRS číslom 159446 (ďalej len "LPP PRINTABLE"), ktorej základné imanie je 59.569.500 PLN (platí v plnej výške), IČO 192791142, DIČ 5832802847

Účel spracovania

LPP PRINTABLE spracováva osobné údaje Používateľov webových stránok s cieľom správne vykonávať zmluvy uzatvorené cez on-line obchod prostredníctvom webovej stránky: www.promostars.com (ďalej len "internetová stránka"), čo znamená, že tieto údaje sú potrebné najmä na:

 • - zaregistrovanie sa na webovej stránke
 • - zadanie objednávky
 • - uzatvorenie zmluvy
 • - zúčtovanie
 • - dodanie tovaru objednaného používateľom na miesto, ktoré si výbral
 • - používanie Používateľom všetkých práv vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ustanovenia o uzatváraní zmlúv na diaľku.

 

Ak ste súhlasili s dostávaním informácií o nových produktoch a propagačných akciách, spoločnosť LPP PRINTABLE bude spracovávať Vaše údaje, s cieľom poslania Vám svojich vlastných obchodných informácií týkajúcich sa napríklad akcií alebo výpredaja.

Druh údajov

LPP PRINTABLE spracováva nasledujúce osobné údaje, ktorých zadanie je nevyhnutné pre:

 1. prihlásenie sa na webovú stránku:
  - úplný názov spoločnosti
  - ulica, PSČ, mesto, krajina
  - DIČ
  - telefónne číslo
  - e - mailová adresa
  - meno a priezvisko kontaktnej osoby

 2. Nakupovanie na webových stránkach:
  a) ak ste individuálny zákazník:
  - meno a priezvisko (platiteľa)
  - adresa platiteľa - ulica, PSČ, mesto
  - pohlavie (skontrolovaním formy obrátenia sa na Vás)
  - adresa doručenia
  - spôsob doručenia - kuriér DPD, vlastný prijem
  - spôsob platby - hotovosť, prevod, prevzatie, platba vopred
  - telefónne číslo
  - e - mailová adresa

  b) ak ste obchodným zákazníkom:
  - celé meno spoločnosti (platiteľa)
  - adresa platiteľa - ulica, PSČ, mesto, krajina
  - DIČ
  - pohlavie (skontrolovaním formy obrátenia sa na Vás)
  - adresa doručenia
  - spôsob doručenia - kuriér DPD, vlastný prijem
  - spôsob platby - hotovosť, prevod, dobierka, platba vopred
  - telefónne číslo
  - e - mailová adresa
  - meno a priezvisko kontaktnej osoby

 3. Údaje poskytnuté používateľom voliteľne:
  - adresa webovej stránky
  - adresa facebook účtu
  - adresa YouTube kanálu
  - adresa Instagram účtu
  - adresa Twitter účtu
  - číslo bankového účtu
  - názov pozície
  - fotografia kontaktnej osoby

 

V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prijatia sťažnosti, ak sa vrátenie uskutoční priamo na bankový účet používateľa, uveďte číslo účtu, aby sme mohli Vám vrátiť platbu.

Právny základ pre spracovanie

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákona z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame s Vaším súhlasom, vyjadreným v čase registrácie na webových stránkach a v čase potvrdenia transakcie uskutočnenej na webovej stránke. Vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné, avšak nedostatok súhlasu zabraňuje registrácii na webových stránkach a nakupovaniu prostredníctvom webových stránok.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 1. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať - bez zadania dôvodu. Žiadosť sa môže týkať účelu spracovania, ktorý ste uviedli, napríklad odobratie súhlasu na prijímanie obchodných informácií, ale môže sa vzťahovať aj na všetky účely spracovania. Odstúpenie od súhlasu na všetky účely spracovania bude mať za následok odstránenie Vášho účtu na webových stránkach a Vaše údaje nebudú nami spracovávané. Odstúpenie od súhlasu nebude mať vplyv na predchádzajúce aktivity.
 2. Vždy môžete požiadať o vymazanie údajov - bez uvedenia dôvodu. Žiadosť o odstránenie údajov nebude mať vplyv na predchádzajúce aktivity. Vymazanie údajov znamená, že Váš používateľský účet bude odstránený na webových stránkach a Vaše údaje nebudú nami spracované.
 3. Kedykoľvek môžete vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich údajov v celom svojom celku alebo za účelom, ktorý ste si vybrali. Námietka neovplyvní už vykonané činnosti. Ak vznesiete námietku, Váš používateľský účet bude na webových stránkach vymazaný a Vaše údaje nebudú spracované.
 4. Môžete požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov na určité obdobie alebo v určenom rozsahu - konáme v súlade s Vaším rozhodnutím. Táto žiadosť nebude mať vplyv na predchádzajúce aktivity.
 5. Kedykoľvek môžete požiadať o opravu Vašich osobných údajov. Môžete to urobiť odoslaním e-mailu na adresu dok@promostars.com
 6. Môžete požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli na iný predmet. Na tento účel nás prosím kontaktujte a uveďte meno a adresu subjektu, ktorému chcete posielať Vaše údaje a ich rozsah, t.j. údaje, ktoré máme poskytnúť. Prevod sa uskutoční v elektronickej podobe po potvrdení tejto žiadosti. Potvrdenie žiadosti je potrebné na zabezpečenie Vašich údajov a zabezpečenie toho, aby žiadosť prichádzala od oprávnenej osoby.
 7. Môžete nás kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácií o tom, do akej miery spracovávame Vaše osobné údaje.

 

Máme povinnosť Vás informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej žiadosti o prijatich opatreniach.

Ak ste obchodným zákazníkom a zamýšľate nám zveriť spracovanie osobných údajov jednotlivcov, je potrebné podpísať zmluvu o zverení spracovania osobných údajov. Na tento účel nás kontaktujte.

Čas uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uložíme, kým neodstránite svoj účet na webových stránkach. Vymazanie účtu sa môže uskutočniť na základe Vašej žiadosti, ale aj vtedy, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov, namietate proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo nás požiadate o ich odstránenie.

Naše systémy uchovávajú iba archívne informácie o transakciách, ktoré ste uzavreli, ktorých ukladanie súvisí napríklad s Vašimi nárokmi, napríklad v rámci záruky alebo v súvislosti s platnými zákonmi.

Kontakt týkajúci sa osobných údajov

Všetky náhlasenia alebo žiadosti týkajuce osobných údajov môžete nahlásiť spôsobom, ktorý si vyberiete:

 1. Pošlite e-mail na adresu: dok@promostars.com
 2. Telefonicky: +48 57 144 83 45, -46, -47
 3. Prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke
 4. poštou na adresu: Biuro Handlowe Promostars, ul. Magnacka 4E, 80-180 Kowale

 

Získavanie spracovania údajov

LPP PRINTABLE môže poveriť spracovanie osobných údajov subjektom spolupracujúcim s LPP PRINTABLE, v rozsahu potrebnom pre dokončenie transakcie, ako napríklad pripravenie objednaného Vami tovaru a doručovanie pošty alebo prevodu obchodných informácií z LPP PRINTABLE (posledné sa týka iba používateľov, ktorí súhlasili so zasielaním komerčných informácií). Subjekty poverené na spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia kúpnych zmlúv alebo dodacích zmlúv:

Subjekty poverené na spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia kúpnych zmlúv alebo dodacích zmlúv:
- DPD kuriér
- Zjednoczenie.com Sp. z o.o.
- Subjekty vykonávajúce vyšívací / tlačiarenský servis

Osobné údaje užívateľov, mimo cieľov stanovených v týchto pravidlách ochrany osobných údajov nebudu poskytované žiadnom tretím stranám, a to najmä, nebudú prenesené na iné subjekty, aby posielať marketingové materiály od tretích strán.

Osobné údaje používateľov webových stránok sa neprenášajú mimo Európskej únie.

Obchodné informácie - Newsletter

Máte možnosť sa prihlásiť na odber newslettera poskytnutím Vašej e-mailovej adresy a súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom odoslania obchodných a marketingových informácií. Prostredníctvom tohto newsletteru Vás informujeme o našich najnovších ponukách (napríklad nových produktoch, akciách alebo výpredaji). Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz obsiahnutý v prijatom newslettere alebo zaslaním e-mailu na adresu: dok@promostars.com Ak ste odberateľom newsletteru, môžeme zveriť spracovanie Vašich osobných údajov, aby sme zaslali naše obchodné informácie nasledujúcim subjektom:
- Zjednoczenie.com Sp. z o.o.

Cookies

Internetové stránky využívajú "cookies." Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú zariadeniam slúžiacim na prehliadanie Internetu (napr. počítač, smartphone, atď) uloženie špecifických informácií týkajúcich sa zariadenia. Informácie zaznamenané v Cookies sa používajú, okrem iného, ​​pre reklamu a štatistiky a prispôsobenie našich služieb podľa Vašich individuálnych potrieb. Nastavenie súborov Cookies, môžete zmeniť vo svojom webovom prehliadaču. Ak tieto nastavenia zostanú nezmenené, Cookies budú uložené v pamäti prístroja. Zmena nastavenia pre Cookies môže obmedziť funkčnosť Služieb.

Facebook plugin

Naša stránka obsahuje doplnok pre sociálnu sieť Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA). Facebook plugin na našich stránkach je označený logom Facebook. Tento doplnok Vás priamo pripája k nášmu profilu na serveri Facebook. Spoločnosť Facebook potom môže získať informácie, že ste navštívili našu stránke z Vašej IP adresy. Ak navštívite naše internetové stránky, počas kedy ste prihlásený do Vášho Facebook profilu, Facebook zaregistruje informácie o návšteve. Aj keď nie ste prihlásení, spoločnosť Facebook dokáže získať informácie o adrese IP.

Chceli by sme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromaždených údajoch a spôsoboch ich použitia. Účel a rozsah údajov zhromaždených spoločnosťou Facebook nie sú známe. Ak chcete získať ďalšie informácie o ochrane osobných údajov na Facebooku, odporúčame kontaktovať spoločnosť Facebook priamo alebo si prečítať zásady ochrany osobných údajov portálu na: https://www.facebook.com/about/privacy/

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook získala informácie o Vašich návštevách našich webových stránok, odporúčame Vám, aby ste sa odhlásili zo svojho účtu Facebook vopred.

Vyhlásenie o ochrane údajov v službe Google Analytics

Naše stránky používajú mechanizmy analýzy sieťových služieb spoločnosti Google Inc. ( "Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA"), Google Analytics, Google a Double Click Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory Cookies, ktoré Vám umožňujú analyzovať spôsob používania webových stránok. Informácie zozbierané prostredníctvom súborov Cookies sa prenášajú

Ak je pri používaní našej webovej stránky povolená funkcia anonymizácie IP, spoločnosť Google skráti adresu IP používateľa. Platí to pre členské štáty Európskej únie a ďalšie krajiny uvedené v Dohode o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP posiela na server Google v USA a skráti sa tam. Týmto spôsobom bude na našej stránke aktívna funkcia anonymizácie IP. Na žiadosť internetových stránok prevádzkovateľa, Google používa informácie na analýzu Vášho používania stránky a vytváranie správ o používaní webových stránok a ďalších služieb spojených s používaním internetu. Adresa IP poskytnutá prehliadačom používateľa ako súčasť programu Google Analytics nie je

Používateľ môže zablokovať ukladanie súborov Cookies vo webovom prehliadači. V tomto prípade však nebude možné plne využiť všetky funkcie webových stránok. Okrem toho môžete zablokovať ukladanie údajov zozbieraných prostredníctvom Cookies o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a odosielať ich do Googlu, ako aj prenos týchto údajov spoločnosti Google, stiahnutím a inštaláciou konektor je k dispozícii v nasledujúcom odkaze:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl